สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics)”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด” ปีงบ ‘๖๒ เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง กิจกรรม การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สนอง นโยบาย ๑๐ อ. (อ อังกฤษสื่อสาร)