สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  มีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   ซึ่งในครั้งนี้มี สพม.30  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยนายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   ส่งเสริมการติดต่อประสานงานกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มีบุคลากรสพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 และ สพม. เขต 30  เข้าร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันฯ จำนวน  400 คน โดยจะจัดเป็นประเพณีต่อไป  ซึ่งในปี 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฯ

สำหรับในปีนี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬาเป็น 4 ประเภท คือ 1.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2.การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 3.การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน และ4.การแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งได้จัดการแข่งขันกอล์ฟไป เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟแดนคูณ กอล์ฟ คลับ แอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น (ชนะเลิศได้แก่ สพม.เขต 30 ,รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3) พร้อมนี้ได้มีการประกวดกองเชียร์ ของทั้ง 4 เขต และประกวดการแสดงภาคกลางคืน สรุปผลการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 1) วอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2) ฟุตบอลชาย 7 คน ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3) กีฬาพื้นบ้าน รวมทุกประเภท ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4) รางวัลการประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ 5) รางวัลประกวดการแสดงภาคกลางคืน ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยในภาคกลางคืน ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ สพป.สพม.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในครั้งนี้ด้วย และมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในปี 2562 (สพป.ชัยภูมิ เขต 1) โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบธงเจ้าภาพ สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและบุคลากรทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาอย่างยิ่ง