สพป.ตากเขต 1 รับรายงานตัวนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.ตาก เขต 1รับรายงานตัวนักเรียนทุนรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ห้อง War Room นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 คน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้โอวาทโดยให้ตั้งใจสั่งสอนศิษย์เต็มความสามารถ ศึกษากฎ ระเบียบ ยึดถือจรรยาบรรณครู เป็นแบบอย่างของนักเรียน และศึกษาบริบทของสังคมใหม่ รวมทั้งเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา