เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   “จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา อ.หนองบัวแดง  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชม/ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม  2562