สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ครั้งที่4/2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ครั้งที่4/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำผลมาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน จำนวน 2 ท่านและเดือนตุลาคม จำนวน 7 ท่าน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2