สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า และรับชมคอนเฟอเรนท์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562 เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เวลา 09.30 น. ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุม เวลา 10.30 น. ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อหารือการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในตามแนวทางของ สพฐ.ต่อไป