กิจกรรม ASEAN DAY กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม ASEAN DAYเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเอเซียน (ASEAN DAY) วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย (๑) การจัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต ทั้ง ๑๐ ประเทศ (๒) การแสดงวัฒนธรรม ทั้ง ๑๐ ประเทศ (๓) การแข่งขันวาดภาพระบายสี (๔) การแข่งตอบปัญหาทางวิชาการ โดยมี นางอารียาภรณ์  ซารัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ  หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองแฝก โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม และโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๘ จำนวน  ๘ โรงเรียน ซึ่งมี นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘