พิธีเปิดกีฬา เมืองแปะเกมส์ ตัวแทนโซนที่ ๑

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์ ผู้ประสานงานจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโซนที่ ๑ และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ “เมืองแปะเกมส์ ๖๒” รอบคัดเลือกตัวแทนโซนที่ ๑ ประกอบด้วย สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ รอบคัดเลือกตัวแทนโซนที่ ๑ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง/ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ  ในการดำเนินการ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฯลฯ