ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่โรงฆ่าสัตว์ฟาติมา ชุมชนหนองเม็ก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางมาลัย อุกฤษฎ์สิริ นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ สมาชิกไลออนส์ศรีสะเกษ และผู้บริหาร ร.ร.ที่ได้รับมอบโค ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคในโอกาสดังกล่าว โดยมี นางพวงทอง วิรารัตน์ เป็นประธานโครงการไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม ขึ้น เพื่อไถ่ชีวิตโคที่กำลังจะถูกปลดชีวิต ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้ปฏิบัติย่อมเกิดสุข เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเพื่อมอบให้นักเรียน ร.ร.บ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และในวันนี้ได้มีการมอบโคให้กับ ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 6 ร.ร. ประกอบด้วย ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี อ.วังหิน ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุก อ.กันทรารมย์ ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ และ ร.ร.บ้านร่องสะอาด อ.พยุห์ เพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิตในการเลี้ยงโค นำไปสู่อาชีพในอนาคตของนักเรียน////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว