พิธีมอบบ้านนักเรียน หลังที่ 22 อำเภอคอนสาร

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท เด็กชายอาณาจักร ศิริกาญจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงณัฐณิชา ศิริกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน เนื่องในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่5 หลังที่ 22 โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี นายวีระ ชาติชำนาญ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายบัณฑิต ดาผา วิศวกร ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสนับสนุนสร้างบ้านนักเรียนอำเภอคอนสาร จำนวน 15,000 บาท และมี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคอนสาร บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 6 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 22 โดยได้ดำเนินการมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดมาตั้งแต่ปี 2558 และ ขอขอบคุณศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร ที่ได้ดำเนินการสร้างบ้านมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวงเดือน ซึ่งได้ระดมงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากผู้มีจิตศรัทธา ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 180,000 บาท โดยสร้างบ้านหลังนี้มูลค่า 1550,000 บาท สำหรับเงินที่เหลือจะนำเข้ากองทุนของอำเภอคอนสารในการสร้างบ้านให้นักเรียนในปีต่อไป


ด้าน เด็กชายอาณาจักร ศิริกาญจน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้ผม น้องและแม่ ผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่าน