กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรม ปลูกข้าวในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิดให้นักเรียน รวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  โดยมีนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ป็นประธาน  นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร      กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ภาพ