ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fatih Project Education Technologies Summit

ด้วยสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม International Fatih Project Education Technologies Summit ซึ่งกำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 2 – 3 พศจิกายน 2561 ณ กรุงอังการา สาธรณรัฐตุรกี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

อ่านรายละเอียด