สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มประธานสภานักเรียน เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน ร.ร.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562 ซึ่งมีประธานสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 258 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ และ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)