+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562++

^^^^   วันที่ 12  สิงหาคม 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562

เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88  รูป  ณ  วัดจองคำพระอารามหลวง  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เวลา 08.30 น.  พิธีรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์  เฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา 09.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เวลา 10.00 น.  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ  ทำนบปลาบ้านสบสอย  หมู่ที่ 7  ต.ปางหมู  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี++สมจิตร  พุทธวงษ์  ภาพ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน