สพม.39 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ Best Pratice โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอแสดงความยินดีกับนางพัชรพร พันธุ์เหล็ก ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้รับชนะเลิศการนำเสนอ Best Practice ประเภทครู โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ, นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอ Best Practice ประเภทผู้บริหาร โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ และขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับภาคเหนือ โครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ได้เข้าร่วมการนำเสนอ กิจกรรมสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ายได้อย่างดีเยี่ยม ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่