สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ยโสธร เขต 2 นำโดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะ ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร