สพป.เลย เขต 2 ขอเชิญร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลงานศิลปะนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120  เข้าร่วมการเวิร์คช็อปแข่งวาดภาพสดในรอบ 2  ในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ”3rd INTERNATIONAL ART FESTIVAL FOR CHILDREN,PIATRA NEAMT CREATIV lll-2019 ROMANIA.  ณ เมือง PIATRA NEAMT ประเทศโรมาเนีย  ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฏาคม  2562  ได้แก่เด็กหญิงสุนิศา   ดอกไม้  เด็กหญิงศุภัทรสรา   แข็งขัน นางสาวอารียา เพ็งทำ และ นายยันตรี ดอกไม้ ครูผู้สอน  ซึ่งผลงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง  ได้รับรางวัลจากการเวิร์กช็อปแข่งวาดภาพสด ในรอบ 2 รวม  13  รางวัล   ได้แก่  1. รางวัล”Best of The Day”จากการเวิร์คช๊อปแข่งวาดภาพสดรายวัน  จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลสูงสุดของนักเรียน”Best Individual Collection”  ผลงานของ เด็กหญิงสุนิศา ดอกไม้    3. รางวัลสูงสุดของทีมโรงเรียน  ”Special Prize”  1 ใน 2 รางวัลร่วมกับทีม  SIMPLY ART  จากประเทศฮ่องกง  4. รางวัล”Merit Class Gold ”  ผลงานของนักเรียนทั้ง  3  คน จำนวน 3 รางวัล   5. รางวัล “Confereed to School to Teacher”ของทีมโรงเรียนและครูผู้สอน  จำนวน  2 รางวัล  และรางวัลจากรอบคัดเลือกรอบแรก  27 รางวัล  ได้แก่  1. รางวัล “Gold Medal School Winner” and  “Honorific Guests of Piatra Neamt  Creativ lll-2019,Romania”  จำนวน 2 รางวัล ของทีมโรงเรียน  2. รางวัล Student Individual  “Grand Prize Individual” จำนวน  5 รางวัล  3. รางวัล Student Individual  “Gold Medal Class Merit Class” จำนวน 9 รางวัล   4. รางวัล Student Individual “Single Selection Award” จำนวน  8 รางวัล  และ 5.  รางวัล  Student Individual “Participation Diploma”  จำนวน  2 รางวัล   รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล