นักเรียนโรงเรียนคอนสาวิทยา สพม.19 รับทุนเพื่อการศึกษาอำเภอปากชม 1,500 บาทต่อเดือน

นายสุนทร แดนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา อ.ปากชม จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  ตนได้รับข้อมูลจากนางสาวอรณี ชมจันทร์ ครูผู้สอนโรงเรียนคอนสาวิทยา ซึ่งได้ลงพื้นที่ตามโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %  พบว่าครอบครัวของเด็กหญิงชลธิชา สวัสดิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีค่าอาหารกลางวัน  ซึ่งตนได้ประสานและได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการศึกษาอำเภอปากชม โดยสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชมมอบให้เดือนละ 1,500 บาท

…………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายสุนทร แดนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา