ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามนโยบาย อ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ และให้กำลังใจคุณครูในการปฏิบัติงาน