สพม.19 ชวนนักเรียนประกวดวาดภาพระบายสี “คริสต์มาสภูเรือ สวิตเซอร์เลย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ สีสันยามค่ำคืน ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน  – 31 มกราคม 2561 จึงจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “คริสต์มาสภูเรือ สวิตเซอร์เลย”  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท  พร้อมกำหนดวันทำการแข่งขัน ดังนี้   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2561 และระดับประถมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2561

โรงเรียนใดที่สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  http://www.facebook.com อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ชั้น 2 โทรศัพท์  0-4289-9123

……………………………………………….

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม    https://drive.google.com/file/d/13-nqi2y0d498gEHKuKk-3W88tRUnDB_P/view