สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ เยี่ยมชมผลการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) ร่วมเยี่ยมชมผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ข้อคิด เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ทั้ง 28 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2