++แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือก Best Practices DLTV 2562++

^^^^ วันนี้  เวลา 10.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวด ระดับภูมิภาค (Cluster)  ซึ่งเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆอย่างยั่งยืนได้ ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน////

ธีรธิดา พรหมมาแบน