สพป.นราธิวาส เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

>>>>>>วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 พร้อมพบปะพูดคุยกับครูผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยกำชับให้ครูผู้ได้เก็บเกี่ยว ประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อพัฒนาเทคนิค ทักษะการสอนทางคณิตศาสตร์ ยกระดับ คุณภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (O-Net) ขอบคุณนางสาวยามีละ สุกี ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลระแงะ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3