ผอ.สพป.ระนอง เยี่ยมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เยี่ยมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จุดที่ 3 (อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ) ภายใต้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง