ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ” ตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเชียนในมิติวัฒนธรรม “

ตั้งแต่งวันที่ 22 ก.ค.-23 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562  รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดตอบปัญหาทางมนุษย์วิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒธนธรรม