สพม.19 เฟ้นเข้ม ! 195 รายเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง 6 อัตรา (มีคลิป)

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มีความประสงค์และเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ทั้งสิ้น 195 ราย แบ่งเป็น สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 41 ราย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 134 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ราย และสาขาวิชาเอกภาษาไทย 16 ราย ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็นสนามสอบในวันนี้ โดยตนได้กำชับให้คณะกรรมการสรรหาทุกคณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เคร่งครัด และให้พิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบทุกคนก่อนสอบทุกวิชา

ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และทางเว็บไซต์ www.sesao19.go.th เพื่อให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
……………………………
คลิกชมภาพเพิ่มเติม