สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรองรับพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑ และ ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๗ คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายนาวี เวทวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๑ และ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒