สพม.34 ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่

วันที่ 21  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่