จัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

        สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในครั้งนี้ เป็นโครงงานความดี นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) มีจำนวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระดับ ป.1-3 จำนวน 10 ทีม ระดับ ป.4-6 จำนวน 15 ทีม และ ระดับ ม.1-3 จำนวน 6 ทีม ผลจากการประกวดในครั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศ ในแต่ระดับจะเป็นตัวแทน ไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 จังหวัดศรีษะเกษ โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู และผู้เข้าร่วมประกวด ด้วย