อนุบาลสระบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศคณิตคิดเลขเร็ว

ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กชายยศสรัล พนมรัตนรักษ์ ป.4/7
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
“ประเภทเดี่ยว”
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
“ประเภททีม”
ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว I.A.M.A.
(International Abacus
Machematics Association)
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ประเทศไต้หวัน

pasuta susadapong