รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับเงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท ในการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี  ประจำปี 2562  สาขากายภาพ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์