สพป.ลำพูน เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 62

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันหารือและสร้างความเข้าใจ เกณฑ์ และแนวทางในการจัดงานฯ ระดับเครือข่ายสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2