สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โดยนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจเยี่ยมผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาธิการ และกำชับให้คณะครูเร่งรัดติดตามการแก้ไขนักเรียนมาปรับแก้ 0  ร  อีกทั้งขอให้คณะครูน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเกณฑ์จิตอาสาพระราชทาน 904 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในโรงเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ