สพป.ชลบุรี เขต ๓ เปิดการอบรมการประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  ดร.วันชัย  บุญทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มศรีราชากลุ่มที่ ๑-๒ มาเข้ารับการอบรม โดยมี นายศิวะ  ทาทราย รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาย ณ โรงเรียนวัดมโนรม  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/profile.php?id