ร.ร.น้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.19 จับมือ ทต.น้ำสวย จัดกิจกรรม “รู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำสวย  จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “ รู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์”  ด้วยทักษะการป้องกันแก่เด็กและเยาวชน โดยมีครู บุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ตลอดจนสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และมีนายคงเดช  โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจากน.ส.ธันย์ภมรรัตน์  สาริยา เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.19