สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

วันที่ 28  สิงหาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  สนามแข่งขัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด รวม 14  สนามการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ   ระหว่างวันที่  12 – 14 ธันวาคม 2562  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ ฯ  ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ  ณ  สนามแข่งขันฯ

 

ศิริรัตน์ หาญเวช