กิจกรรมสภานักเรียน สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ในสถานศึกษาสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๘๐ คน และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๗ คน