สพป.ชลบุรี เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย  บุญทอง ได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณอาคารเรียน และห้องเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด และเยี่ยมนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  https://www.facebook.com/profile.php?id