สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 25

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 5 หลังที่ 25 และกล่าวให้โอวาท เด็กหญิงวรัทยา สีสังวาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยมี นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชั์ย ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 6 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 25 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับผิดชอบสร้างบ้านให้กับนักเรียน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกเด็กหญิงวรัทยา สีสังวาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เนื่องจากมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยการระดมเงินทุนจากการจำหน่ายแก้วน้ำใจให้หนูมีบ้าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนในการสร้างให้กับนักเรียนในวันนี้ ด้าน

เด็กหญิงวรัทยา สีสังวาล ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนดีใจมากที่ได้บ้านใหม่หลังนี้ไว้อาศัยอยู่กับน้อง ตาและยาย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้กับหนู ูหนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน มีจิตอาสาและเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่านค่ะ