สพป.กระบี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.กระบี่

นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานให้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงาน และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ปราศจากสิ่งสกปรก  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  โดยบุคลากรทุกคนร่วมมือช่วยกันในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ในกลุ่มของตนเอง ก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาดภายนอกอาคาร  ในจุดที่กำหนดไว้ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาด   เพื่อให้ที่ทำงานทั้งภายในและภายนอกอาคารมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดี  เหมาะสมในการทำงาน  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น  บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและองค์กร  ซึ่งการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี