สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินวธรรม  ปีการศึกษา 2562  

วันที่ 29  สิงหาคม 2562  …. สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินวธรรม  ปีการศึกษา 2562    ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562   จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 7,000  บาท  รวมเป็นเงิน 140,000  บาทต่อปี   ซึ่งแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 3,500  บาท   เป็นทุนต่อเนื่องมอบให้แก่นักเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (รวมระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี)  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ มีผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนวโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษาดังกล่าว  ณ ห้องประชุม 1