โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

หนังสือ ศธ 04001/ ว 6155 และรายละเอียด ที่ลิงค์นี้ รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมไทย-วิสคอนซิล ประจำปี 2562