ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่น 3

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้ารับพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

pasuta susadapong