โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม.19 บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ จัดสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562

นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม.19 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน  2562  ห้องสมุดโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ร่วมกับทุกกล่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และสานต่อกิจกรรมรักใครให้อ่านเลย ในหัวข้อเรื่องพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นปีที่ 7 โดยมีฐานกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งหมด 19 ฐานกิจกรรม และมีนายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

……………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม.19