สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเต่าถ่าน  https://www.facebook.com/3chonburi3