สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมการใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว  เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  วิทยากรคือ นายฐานันดร  ชูประกาย เจ้าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเพชรเกษม เดอะมอลล์ บางแค โรงเรียนดนตรีพาเพลิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน