สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในส่วนที่จำเป็นต่อไป