สพป.ชลบุรี เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการศูนย์การความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศิวะ  ทาทราย รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นางพีรญา  ภานุมาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ไปร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อรับฟังแนวทางในการปฏิบัติ และรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ บริษัท KING POWER ได้มอบลูกฟุตบอลให้แก่นายอำเภอ จำนวน ๔๐๐ ลูก ซึ่งทางนายอำเภอ ได้มอบให้แก่ สพป.ชลบุรี เขต ๓ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอบางละมุง จำนวน ๓๑ โรงเรียน ณ ศาลาประชาคม ชั้น ๒ อำเภอบางละมุง   https://www.facebook.com/3chonburi3