+++ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 +++

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นฟ้า     อ.เมือง  ราย  นายปริญญา  เมืองมูล     ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายเดช  พรรณบุตร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนายสมคิด  รัตนเพ็ญ  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผา และนายเรืองเดช  สุขโอรส  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก่นฟ้า   อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.รสริน   สุนันทกรณ์   ผอ.โรงเรียนบ้านแม่จ๋า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน