กิจกรรม Ovaltine SMART พัฒนาสมองวัย ๓ ขวบ

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด “โอวัลติน สมาร์ท” ที่มีส่วนผสมของ DHA สำหรับเด็กวัย ๓ ขวบ ที่โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกายตรา “โอวัลติน” ได้จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัดที่มีส่วนผสมของนำมันปลารสช็อกโกแลตตรา “โอวัลติน สมาร์ท” ที่มีส่วนผสมของ DHA สำหรับเด็กวัย ๓ ขวบ ที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็ก วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อแนะแนวส่งเสริมความรู้ในการวิเคราะห์การผสมสีจากแม่สีความแตกต่างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีน้ำใจต่อเพื่อนและการแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว ส่งเสริมทักษะวิธีการแก้ไขปัญหา ความสามัคคี แนวทางวิธีการคิด ให้เด็กจดจำนำไปใช้เข้าใจได้ง่ายผ่านตัวการ์ตูน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ จำนวน ๑๑๐ คน โดยมี นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบ ดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม